News

PRANEŠIMAS APIE PRADEDAMĄ VYKDYTI PROJEKTĄ 2013

PRANEŠIMAS APIE PRADEDAMĄ VYKDYTI PROJEKTĄ 2013

UAB “Baltijos polistirenas” pradėjo įgyvendinti projektą „UAB „BALTIJOS POLISTIRENAS“ KONKURENCINGUMO DIDINIMAS PABALTIJO, SKANDINAVIJOS IR BALTARUSIJOS RINKOSE“, finansuojamą Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis, ir š.m. kovo 13-16 dienomis dalyvaus parodoje Latvijoje “Riga Maja I”. Bendrovė siekia padidinti produkcijos pardavimus užsienio rinkose ir užsitikrinti sėkmingą eksporto plėtrą, surasti daugiau klientų ir partnerių pristatant įmonę ir jos gaminius didžiausiose pasaulyje prekybos įmonėms ir jų partneriams skirtose parodose Latvijoje, Suomijoje ir Baltarusijoje, o taip pat stengis užtikrinti anksčiau įvykdytų projektų veiklų tęstinumą. UAB “Baltijos polistirenas” dar numato 2014 metais dalyvauti parodoje “Finnbuild” (Suomija) ir “Budpragres” (Baltarusija), o 2015 metais – Riga Maja (Latvija) .

Įgyvendinus projektą padidės pareiškėjo žinomumas vietinėje ir užsienio rinkose kas leis aktyviai vystyti veiklą. Lygiavertė konkurencija Europos rinkose sudarys prielaidas darniai regionų plėtrai. Augantis pareiškėjo produktyvumas prisidės prie bendros Lietuvos ūkio subjektų sukuriamos pridėtinės vertės augimo, ekonomikos vystymosi, o didėjantys pardavimai teigiamai įtakos klientų ir partnerių verslą, bus sudarytos galimybės kitoms Lietuvos įmonėms plėsti veiklą. Socialinėje srityje projektas didins darbuotojų užimtumą ir pajamas, kurs naujas darbo vietas, prasiplės pareiškėjo darbuotojų žinių taikymo spektras, bus sustiprintos kompetencijos, užtikrintas savalaikis planuojamų rezultatų pasiekimas. Projektas prisideda prie kvalifikacijos lygio skirtumo tarp Lietuvos ir pažangių ES valstybių mažinimo.

Projekto pavadinimas – “ UAB „BALTIJOS POLISTIRENAS“ KONKURENCINGUMO DIDINIMAS PABALTIJO, SKANDINAVIJOS IR BALTARUSIJOS RINKOSE „

Projekto kodas – Nr. VP2-2.1-ŪM-04-K-04-025,
Finansavimo fondas – Europos regioninės plėtros fondas.
Bendra projekto vertė – 140 492,00 Lt.
Skirta finansavimui suma – iki 84 295,00 Lt.
Skirta įmonės lėšų – ne mažiau 56 197,00 Lt.

Asmuo ryšiams: Laima Šneiderytė,
Telefono numeris: 8 37 551423
Fakso numeris: 8 37 551015
El. Pašto adresas: info@balpol.lt

Projekto įgyvendinimo pradžia – 2013.12.12
Projekto įgyvendinimo pabaiga – 2015.04.30

back to top